Ofte stilte spørsmål

Last ned en PDF-versjon av Ofte stilte spørsmål​​​

Generelt

Hva er en rapport?

Tallene i Statistikkportalen er delt inn i rapporter. Hver rapport presenterer en statistikk i form av en tabell, med tilhørende informasjon rundt. Hvis du vil endre på hvilke tall som vises, trykker du på filteret du ønsker å endre. Hvilke filtre du får tilgang til, varierer mellom statistikkene.  

Hva betyr * (stjerne) og lynet i tabellen?

Hvis du ser en * (stjerne) i tabellen istedenfor et tall betyr det at tallet er unntatt offentlighet/skjermet/prikket av hensyn til personvernet.

Lynet viser at det er brudd i tidsrekken, noe som vil si at tallene ikke er sammenlignbare med tidligere år.

Jeg vil vite mer om tallene i rapportene, hvor finner jeg det?

I hver standardrapport, til høyre over tabellen, finner du «Om statistikken». Her får du blant annet informasjon om hvordan du kan tolke tallene, hvordan de er beregnet og hva som er datakilden.

Hvilke sammenligninger er det mulig å gjøre?

I rapportene har vi på forhånd satt opp hvilke tall og kategorier du kan sammenligne direkte. I noen rapporter kan du sammenligne tallene for skoler, kommuner eller fylker, i andre kan du sammenligne tall for skoleår, fag, kjønn eller eierform. I hver rapport kan du endre på utvalget du ser i tabellen, innenfor de begrensningene som er satt i rapporten.

Hvis du ønsker å sammenligne tall fra forskjellige statistikker kan du laste ned rapportene til din egen maskin for å jobbe videre med dem der. Se under punktet Hvordan eksporterer jeg dataene og hvilke alternativer har jeg?

Hvordan eksporterer jeg dataene og hvilke alternativer har jeg?

For å eksportere data må du gå til den rapporten du ønsker å eksportere. Du kan eksportere rapporten slik den vises når du kommer inn, eller du kan gjøre endringer i utvalget først.

Du kan enkelt eksportere data fra rapportene av ny type ved å trykke på Eksporter-knappen som er vist i skjermbildene nedenfor. Eksporten er en CSV-fil, som enkelt kan åpnes i Excel.  Denne eksporten er enkel å bruke hvis du skal jobbe videre med tallene. Du får tilgang til blant annet fagkoder, fylkesnummer, kommunenummer og organisasjonsnummer. ​


 Hvilke alternativer du har avhenger av om du er inne i en rapport av ny eller gammel type. 

Hvordan kan jeg dele rapporten min med andre?

Du kan dele rapporten ved å trykke på knappen «Del rapport», som er plassert over rapporten. Du vil da få opp en lenke til rapporten som du kan kopiere og dele med andre.​


Hva er forholdet mellom Skoleporten og Statistikkportalen? 

Statistikkportalen og Skoleporten utfyller hverandre. I Skoleporten finner du først og fremst utvalgte kvalitetsindikatorer, og verktøy som Tilstandsrapporten og Ståstedsanalysen, mens Statistikkportalen på sikt skal samle alle statistikkene Utdanningsdirektoratet har.​


Pålogging og tilgang

Trenger jeg å logge på for å bruke Statistikkportalen?

Nei, det er ikke nødvendig å logge på for å bruke Statistikkportalen. Alle rapportene er tilgjengelige uavhengig av om du er pålogget eller ikke. Den eneste forskjellen består i at noen tall er unntatt offentlighet/skjermet på åpen del.

Hvordan logger jeg på Statistikkportalen?

For å logge inn må du ha brukernavn og passord fra Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon (UBAS). Trykk på «Logg inn» øverst til høyre på siden.

Pålogging.png

Skriv deretter inn brukernavn og passord og trykk «Logg inn». Under denne boksen ser du informasjon om hva du skal gjøre hvis brukeren din er stengt, og hvem du skal ta kontakt med (din brukeradministrator) dersom du ikke har den tilgangen du skal ha. 

Pålogging 2.png
 

Hvordan får jeg brukernavn og passord for pålogget del?

Vi benytter Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon (UBAS) for pålogging i Statistikkportalen. Vennligst gå inn her for mer informasjon.​

Tekniske problemer og feil​

Jeg har funnet en feil, hva gjør jeg nå?

Ved feil i tabellene eller feil på sidene ber vi deg ta kontakt med oss her. Du kan også bruke knappen «Gi en tilbakemelding», som ligger nederst på hver side.​