Vilkår for viderebruk av data

​​Utdanningsdirektoratet har lagt til rette for at du kan sammenstille våre data i denne løsningen. Du har mulighet til å benytte deg av avansert rapport og de tilhørende tjenestene, forutsatt at du godtar våre vilkår for bruk.

Varsomhet ved bruk av tjenesten

Utdanningsdirektoratet gjør oppmerksom på at det i denne delen av Statistikkportalen er mulig å sammenligne indikatorer på måter som direktoratet ikke har kvalitetssikret.

Vilkår for viderebruk av data

Dataene er lagt ut for viderebruk under "Norsk lisens for offentlig data (NLOD)". Det betyr blant annet at du har lov til å kopiere og tilgjengeliggjøre, endre og/eller sette sammen med andre datasett, og å benytte datasettet kommersielt.

Les alle vilkårene grundig for bruk i den standardiserte lisensen for offentlige data (Norsk lisens for offentlige data). 

Utdanningsdirektoratet skal oppgis som kilde ved bruk av data fra tjenesten slik:

«Inneholder data under NLOD, tilgjengeliggjort på statistikkportalen.udir.no».

Du står fritt til utforming, men Utdanningsdirektoratets logo skal ikke benyttes hvis det ikke foreligger særskilt avtale om det (Våre vilkår for viderebruk).

Hvem kan bruke tjenesten

Alle som ønsker det.

Ansvar

Utdanningsdirektoratet kan ikke stilles til ansvar for de resultatene du måtte finne og eventuelt bruke i ditt videre arbeid.

Dataene skal ikke presenteres på en måte som fremstår som villedende, og heller ikke fordreies eller fremstilles uriktig.

Utdanningsdirektoratet tar ikke ansvar for konsekvenser som følge av feil i datagrunnlaget/systemet.