Antall barn i barnehage:
283 602
Antall elever i grunnskolen:
623 755
Antall elever i videregående skoler:
190 039
Antall lærlinger i fag- og yrkesopplæring:
38 950

Statistikkportalen er Utdanningsdirektoratets nye nettjeneste for statis​​tikk om grunnopplæringen i Norge. I Statistikkportalen får du tilgang til statistikk om barnehager, skoler, fag- og yrkesopplæring og Oppfølgingstjenesten, på et mer detaljert nivå enn tidligere. På sikt vil all statistikk fra Utdanningsdirektoratet være samlet i Statistikkportalen, slik at det blir enda enklere å få oversikt over hvilke tall som er tilgjengelige.

15.12.2016

Statistikk om fravæ​r på vitnemålet​ ​er nå publisert for første gang i Statistikkportalen. ​

13.12.2016

Tall fra barnehagene er nå lagt ut i Statistikkportalen for første gang.

Statistikken for fag og yrkesopplæring og Elever - fag er nå ute med ny rapportløsning.

07.12.2016
 
Tall fra Oppfølgingstjenesten​ per 15. november 2016 er nå publisert i Statistikkportalen. 
 
06.12.2016
 
Karakterer i videregående skole​ for skoleåret 2015-16 er nå publisert i Statistikkportalen. 
 
08.11.2016​​
 
Flere av statistikkene våre er nå lagt over på den nye, raskere rapportløsningen. 

23.09.2016
Vi lanserer en ny og raskere rapportløsning i Statistikkportalen. Første statistikk ut er Grunnskolekarakterer. Prøv den nye Grunnskolekarakterer (beta​​), eller les mer om den nye løsningen.