Antall barn i barnehage:
283 608
Antall elever i grunnskolen:
623 755
Antall elever i videregående skoler:
190 039
Antall lærlinger i fag- og yrkesopplæring:
38 950

STP VGO 2014-15_1.jpg


S
tatistikkportalen er Utdanningsdirektoratets nye nettjeneste for statis​​tikk om grunnopplæringen i Norge. I Statistikkportalen får du tilgang til statistikk om skoler, fag- og yrkesopplæring og Oppfølgingstjenesten, på et mer detaljert nivå enn tidligere. På sikt vil all statistikk fra Utdanningsdirektoratet være samlet i Statistikkportalen, slik at det blir enda enklere å få oversikt over hvilke tall som er tilgjengelige.

24.08.2016

Tall fra Oppfølgingstjenesten per 15. juni 2016 er nå publisert i Statistikkportalen.

Du finner tallene her.

01.06.2016

Ny brukerveiledning for standardrapporter er nå publisert i Statistikkportalen. 

Du finner videoen her.​

26.05.2016

Ny statistikk om elevers fagvalg og antall elever og skoler i videregående opplæring er nå publisert i Statistikkportalen.

Du finner tallene her.

 

Retrieving Data