Antall barn i barnehage:
283 602
Antall elever i grunnskolen:
623 755
Antall elever i videregående skoler:
190 039
Antall lærlinger i fag- og yrkesopplæring:
38 950

Statistikkportalen er Utdanningsdirektoratets nye nettjeneste for statis​​tikk om grunnopplæringen i Norge. I Statistikkportalen får du tilgang til statistikk om skoler, fag- og yrkesopplæring og Oppfølgingstjenesten, på et mer detaljert nivå enn tidligere. På sikt vil all statistikk fra Utdanningsdirektoratet være samlet i Statistikkportalen, slik at det blir enda enklere å få oversikt over hvilke tall som er tilgjengelige.

08.11.2016​​

Flere av statistikkene våre er nå lagt over på den nye, raskere rapportløsningen. 


23.09.2016

Vi lanserer en ny og raskere rapportløsning i Statistikkportalen. Første statistikk ut er Grunnskolekarakterer. Prøv den nye Grunnskolekarakterer (beta​​), eller les mer om den nye løsningen.

30.08.2016

Grunnskolekarakterer og grunnskolepoeng for skoleåret 2015-16 er nå publisert i Statistikkportalen​.

Du finner tallene her.

24.08.2016

Tall fra Oppfølgingstjenesten per 15. juni 2016 er nå publisert i Statistikkportalen.

Du finner tallene her.