Antall barn i barnehage:
286 414
Antall elever i grunnskolen:
618 996
Antall elever i videregående skoler:
197 032
Antall lærlinger i fag- og yrkesopplæring:
38 359

Statistikkportalen er Utdanningsdirektoratets nye nettjeneste for statis​​tikk om grunnopplæringen i Norge. I Statistikkportalen får du tilgang til statistikk om skoler, fag- og yrkesopplæring og Oppfølgingstjenesten, på et mer detaljert nivå enn tidligere. På sikt vil all statistikk fra Utdanningsdirektoratet være samlet i Statistikkportalen, slik at det blir enda enklere å få oversikt over hvilke tall som er tilgjengelige.

23.09.2016
Vi lanserer en ny og raskere rapportløsning i Statistikkportalen. Første statistikk ut er Grunnskolekarakter. Prøv den nye Grunnskolekarakterer (beta​​), eller les mer om den nye løsningen.

30.08.2016
Grunnskolekarakterer og grunnskolepoeng for skoleåret 2015-16 er nå publisert i Statistikkportalen​.

Du finner tallene her.

24.08.2016

Tall fra Oppfølgingstjenesten per 15. juni 2016 er nå publisert i Statistikkportalen.

Du finner tallene her.

01.06.2016

Ny brukerveiledning for standardrapporter er nå publisert i Statistikkportalen. 

Du finner videoen her.​

26.05.2016

Ny statistikk om elevers fagvalg og antall elever og skoler i videregående opplæring er nå publisert i Statistikkportalen.

Du finner tallene her.

 

Retrieving Data