Antall barn i barnehage:
282 649
Antall elever i grunnskolen:
629 275
Antall elever i videregående skoler:
191 053
Antall lærlinger i fag- og yrkesopplæring:
39 444

Statistikkportalen er Utdanningsdirektoratets nettjeneste for statistikk om barnehage og grunnopplæringen i Norge. På sikt vil all statistikk fra Utdanningsdirektoratet være samlet i Statistikkportalen.

29.11.2017

Nasjonale prøver 5. trinn​ for skoleåret 2017-18 er nå publisert i Statistikkportalen.

20.11.2017

Fravær i videregående skole og Elever uten vurderingsgrunnlag​ for 2016-17 er publisert i Statistikkportalen. 

16.11.2017

Karakterer i videregående​ ​skole for skoleåret 2016-17 er nå publisert i Statistikkportalen. 


09.11.2017

Nasjonale prøver ungdomstrinn​ for skoleåret 2017-18 er nå publisert i Statistikkportalen.


31.08.2017

Nasjonale prøver 5. trinn og nasjonale prøver ungdomstrinn for skoleårene 2015-16 og 2016-17 er nå publisert i Statistikkportalen.

24.08.2017

Grunnskolekarakterer og grunnskolepoeng for skoleåret 2016-17 er nå publisert i Statistikkportalen.

17.08.2017

Tall fra oppfølgingstjenesten​ per 15. juni er nå publisert i Statistikkportalen.

05.07.2017

Foreløpige tall for fravær i videregående skole 2016-17 er nå publisert i Statistikkportalen. Statistikk om elever uten vurderingsgrunnlag​ ​(IV), med foreløpige tall for 2016-17, er publisert for første gang. 

06.04.2017

Elever - fag, fylker og skoler er nå publisert i Statistikkportalen. For hvert fag kan du se antall elever på ulike fylker og skoler.  

​Det har også kommet beskrivende tekster til høyre for alle filterne. 

21.03.2017

Søkertall ​for skoleåret 2017-18 er nå publisert i Statistikkportalen. Du finner også flere årganger i rapporten. 

06.03.2017

Tall fra oppfølgingstjenesten​ per 15. februar er nå publisert i Statistikkportalen. 

02.03.2017

Statistikk om fravær på vitnemålet​ er nå publisert med skolenivå i Statistikkportalen. 

14.02.2017

En ny årgang med tall for barnehager er nå publisert i Statistikkportalen. Nytt av året er rapporten Antall årsverk -utdanning​

08.02.2017

En ny årgang med statistikk for Elever - fag, Elever - fylker og skoler, og Elever - utdanningsprogram og trinn er nå publisert i Statistikkportalen.

06.02.2017

En ny årgang med statistikk for fag- og yrkesopplæring er nå publisert i Statistikkportalen. I rapportene for lærekontrakter og fag- og svenneprøver har vi fått inn data om opplæringskontorer. 

Kartvisningen for lærebedrifter er forbedret. Se Andel, kart og Antall, kart.