Om Statistikkportalen

Hva er Statistikkportalen?

Statistikkportalen er Utdanningsdirektoratets nettjeneste for statistikk om barnehager og grunnopplæringen i Norge. Statistikkportalen er fortsatt under utvikling.

Målet med Statistikkportalen er å gjøre mest mulig statistikk enkelt tilgjengelig for allmenheten, samtidig som skoler, skoleeiere, barnehager og barnehageeiere får relevant og pålitelig informasjon til det lokale kvalitetsvurderingsarbeidet.

Bruk av Statistikkportalen

Statistikkportalen er bygget opp rundt rapporter, hvor brukerne kan gjøre enkle justeringer i utvalget av tall som vises. Dataene presenteres som tabell, diagram eller kart. For hver statistikk finner du informasjon om hvordan data har blitt samlet inn og behandlet, i tillegg til informasjon om hvordan du skal tolke tallene. Dette finnes under «Om statistikken».

Statistikkportalen gir også tilgang til avanserte rapporter hvor du vil få tilgang til mer data. I denne delen av statistikkportalen må du i større grad gjøre egne utvalg for å finne frem til de tallene du ønsker. Den avanserte rapporten minner mye om regneark, men vises direkte i nettleseren din uten at du trenger å installere noe annet program. Vi anbefaler at du har grunnleggende kunnskap om regneark før du starter arbeidet i avansert rapport.

For å ivareta personvernet skjermer vi data dersom det er fare for direkte eller indirekte identifisering av enkeltpersoner. Slik tall vises som en stjerne (*) i tabellene. Ansatte i skole- og barnehagesektoren (skoleledere, skoleeiere, barnehagestyrere, barnehageeiere og fylkesmannen) kan logge seg på Statistikkportalen med sin UBAS-bruker, og slik få tilgang til uskjermede data for sitt ansvarsområde.

Videreutvikling

Statistikkportalen blir kontinuerlig forbedret og videreutviklet gjennom utbedret funksjonalitet og tilgjengeliggjøring av mer statistikk. Vi håper du tar kontakt med oss dersom det er noe du savner i løsningen! Vi håper å høre fra deg.