Om Statistikkportalen

Hva er Statistikkportalen?

Statistikkportalen er Utdanningsdirektoratets nettjeneste for statistikk om barnehager og grunnopplæringen i Norge. Statistikkportalen er fortsatt under utvikling.

Målet med Statistikkportalen er å gjøre mest mulig statistikk enkelt tilgjengelig for allmenheten, samtidig som skoler, skoleeiere, barnehager og barnehageeiere får relevant og pålitelig informasjon til det lokale kvalitetsvurderingsarbeidet.

Bruk av Statistikkportalen

Statistikkportalen er bygget opp rundt rapporter, hvor brukerne kan gjøre enkle justeringer i utvalget av tall som vises. Dataene presenteres i hovedsak som tabell, men vi har også kartløsning i enkelte statistikker. For hver statistikk finner du informasjon om hvordan data har blitt samlet inn og behandlet, i tillegg til informasjon om hvordan du skal tolke tallene. Dette finnes under «Om statistikken».

For å ivareta personvernet skjermer vi data dersom det er fare for direkte eller indirekte identifisering av enkeltpersoner. Slike tall vises som en stjerne (*) i tabellene. Ansatte i skole- og barnehagesektoren (skoleledere, skoleeiere, barnehagestyrere, barnehageeiere og fylkesmannen) kan logge seg på Statistikkportalen med sin UBAS-bruker, og  få tilgang til uskjermede tall for sitt ansvarsområde i tabeller hvor slike tall finnes.​

Videreutvikling

Statistikkportalen blir kontinuerlig forbedret og videreutviklet gjennom utbedret funksjonalitet og tilgjengeliggjøring av mer statistikk. Vi håper du tar kontakt med oss dersom det er noe du savner i løsningen! Vi håper å høre fra deg.